Ajutor pentru copiii aflaţi în dificultate şi familiile acestora- Programul consta in acordarea periodica de sprijin material, rechizite școlare, alimente de bază, încălțăminte, îmbrăcăminte si alte produse esentiale.